Előszó, féltő intelemmel.

Vigyázz!

Világot vesztett árva -

Fehér bot a szó,

Vedd el, meglátod egyszer

NemhiábaHendi Ilma

Három arany korona. Égszínkék mezőben arany kereszt. Tehetnénk egy kísérletet, ennek fényében olvasni Lennart Dahl (1922-1993) verseit, s bennük a svéd embert. El is képzelhetjük őket: megtért viking harcosokból íme a béke őszinte titánjai, akik odaadóan keresik, hogyan tehetik a Jót. Bárhol, nemcsak Északon. Álljon itt pár példa: Dag Hammarskjöld merészsége New York-ban, ENSZ hivatalában, ahol ő egy intim meditáló termet hozott létre; avagy Olof Palme tere, melyet az államelnök halála után sugallt létre, Budapesten. Nagyságuk nem testi, nem is földi csupán. "Naggyá a Jóság" tette őket, egzakt a Schiller-i értelemben[1]. A svédek? Egyszerűségből meleg meghittséget, régmúltak nagy szegénységéből jólétet, alázatból méltóságot teremtettek, szoros, szerves összetartozást a Természettel és a tengerrel. Berthold Wulf, a Svájcban élt pap-orvos és költőórjás így jellemezte őket: "Zsenge, nagyon zsenge nép a svéd". S ha ölik is alkohollal, alávaló, pokoli "kultúra" szeméttel - őket is, ahogyan mindannyiunkat több mint százhetvenöt éve, mégis megmaradtak. Miként Dag Hammarskjöld titkolt, spirituális Naplókönyve[2] , meggyilkolása után. Hisz ami svéd, az magyar is, az európai is, és még egyetemes. A másik világhírű, a Nobel-díjas Selma Lagerlöf, asszonyaival együtt a mai napig szellemkapcsolatban van velünk, lélektől lélekig ihletnek és inspirálnak székely magyar "leányokat" - ezerszám[3] . Tények, szellem-tettek "odaátról", idelenn élők gyógyítására, megmentésére, nem kevesebbről, konkrétan erről van itt szó. Legyen végre szó! Lennart Dahl svéd verseinek modern gyűjteménye pontosan ílymódon született meg magyarul. Valósággal vezettetve, hosszú hónapok óta odaátról, kitartóan küldött sugallatok sorával. Naponta sürgető felhívásokkal, Lennart Dahl halála után 37 évvel, most látja elérkezettnek az időt, hogy a világtalanná, elveszejtetteké vált, félrevezetett, s hány behálózott európainak mégis segíthetne. Hogy e végzetes vergődés közepette, akit még lehet, belátásra ébresszen. "Akinek füle van a hallásra. az hallja." Krisztus tanítása ez. "Vakon hinni?" Lennart aligha tartozott ezen tévelygőkhöz. Roppant súlyos bűnök következménye egy teljes szem fényvesztés egy megtestesülésben. Lennart szemének tragikus romlása kora ifjúkorában kezdődött, így belső ébersége különös erővel fejlődött; "a hallás a vak éleslátása". Első találkozásunkkor 56 éves lehetett. Zengő, derűs hangon beszélt; mintha kissé a magasból. sűrűn élve a humor fegyverével. Intelligens optimizmusa örömet adott bárkinek, akit barátságával kiválasztott. Verseivel hiszem, hogy zavarosban halászó, elsötétült lelkekhez is képes szólni. Riadó! Immár szellemerőddel, a szellem erejével kell küzdened ember[4] , önmagad művelésével, a szellem fénye felé törekedni, és azt követni. Más esély nincs a sátáni sötétséggel szemben. "Vakság a szellemet nem találni meg." Így dr. Rudolf Steiner, a látnokok látnoka. Semmi kétértelműség. Még mindig nem látni? Jót rossztól, Igazat a hamistól nem megkülönböztetni, a Krisztust, minden szent fény Atyját kerülni, hová juttatja ez az embert? Nem meglátni, nem átlátni, s így belátni is képtelen; mindez szükségszerűen sötétséghez, gyáva tévelygéshez, "vaksághoz" vezet. Ó, hallga: jóhiszemű barátok, kivétel nélkül szembesülünk és megtapasztaljuk, hogy van számonkérés és lesz számadás! Hogyan tanít a francia Saint Éxupéry Kis hercege, távolról sem csak európaiakat? "Jól csak a szívvel lát az ember." És még: "Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan". Dahl versgondolatai megkapó egyszerűséggel, s valami nemes, veretes akusztikával érik el az ember fülét. Képeivel hív, ismerkedésre várossal, épületekkel és bennük a kis emberrel. Lennart a Svéd Írószövetség göteborgi "fő-fő" titkárságának posztját is elvállalta. Fölényes nevetése oldotta a szürke szakik silány irodalmászkodását. Tragikus szembetegsége a fiát addigi pilóta pályájának otthagyására késztette - orvosnak ment. Ezt a doktort bizton mély belátás, a szíve vezette erre a pályára. Tenni, jóvátenni - ez a Karma, a Sors szó lényege. Mi az, mi minden orvosolni tudó egyszeregy-e? A megelőzés. Ehhez is szolgálhat forrásként ez a válogatás. Tegyünk egy kísérletet. Visszatekintve eddigi életünkre, voltak-e, és ha igen, milyen tapasztalataink, vak emberekkel? Kinek nem volt még közülünk legalább félvak ismerőse, diáktársa? S mit szólna Io, Dahl vakvezető kutyája? "Ember, itt félrevezetnek, vigyázz! És itt is, és újra, sőt, már a saját anyád! Ember, hová lépsz, vigyázz!" Legyen vetés, termékenyítő, e találkozás Lennart Dahl-al, gyógyító füvecske "gyengélkedő szemekre"! Ezért tesszük most magyarok és svédek kezébe Dahl olyigen aktuális "Egy másik valóság" című valóságos könyvét.

Hendi Ilma Chézery, 2020 Vízkeresztkor

[1]"Erőssé törvény, szabaddá az ész tett.
Naggyá a jóság, gazdaggá a lélek."
Friedrich Schiller

[2] Az én dicsőségem; antológia; Idehegyi Kiadó, 1996. Ford.: Hendi Ilma

[3]Lásd Hendi Ilma több Selma Lagerlöf könyvét magyarul

[4]Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen.
Efezus 6:12