Novalis: Az Universum unuumja

A víz bensőséges jóérzete. A víz érintésének élvezete.

A jelen sem érthető, csöppet sem, a múlt nélkül, s a műveltség magas foka nélkül -

A költészet az igazán abszolút reális. Ez az én filozófiám magja. Minél költőibb, poétikusabb, annál igazabb.