PARAINESIS

"Sors választott embere a maga hivatását megérzi. Kit a sors meghívott, annak tiszta látást is ád a kellő utat s eszközt meglelni. Azonban a sors nem szólal meg. Az egész láthatatlan, de szakadatlan szövedékkel van egymásba fűzve; s minden szem a láncban saját helyét jól betölteni köteles.
A sors a maga menetelét az emberiségben sem teszi oly láthatóvá, hogy azt minden szem olvashassa. Sokan tekintetet sem fordítanak reá; sokan azt hiszik, hogy nékik figyelmezni sem szükséges, mivel az különben is a magáét megteszi; sokan olvasni akarják, de a betűk jelentését nem tudván, csak találgatnak.
Az emberiség sorsnak enged, de nem mint rabszolga. Mindenkinek lehet szabad akaratra felemelkedni. Kebledben és fejedben ezerféle erő szendereg, mit felkölteni, kifejteni és alakítani tenn dolgod. Ugyanazon személy teheti magát jóvá vagy gonosszá, bölccsé vagy esztelenné, indúlat és körülmény rabjává vagy urává, s ez az ami az emberben szabad akaratnak mondatik."

Kölcsey halálosan komoly intelmei és buzdításai az örök humánum éltető magvai. A magyarság karmáját, sorsát kutatva övezze nem szűnő hála az ő legnagyobb tettét: himnuszkölteményét. Hogy mit jelent az, hogy egy nép, milliónyian, egy egész évszázadon keresztül Isten áldását kéri, együttérző, mert fájdalmaktól oly megviselt szívvel. mindezt elgondolni, jelentőségteli, különösen ma, a Krisztus utáni harmadik évezred küszöbén.

Hendi Ilma