"Világosságul melegséget ajándékozni..."

Ha viharok dúlnak, s az állam hajótörése fenyeget, számunkra nem marad méltóbb teendő, mint hogy békés tanulmányaink horgonyát az örökkévalóság alapjaiba eresszük.

Johannes Kepler


Az ifjúság értelmiség legyen, s ne középosztály. Mi a kettő között a különbség? A középosztály fölött van egy fölső és alatta egy alsó osztály; ...A középosztályi embernek hivatala és fixuma van; az értelmiségnek munkája és hivatása. A középosztályinak az, hogy vannak nála nyomorultabbak: tekintély, büszkeség; az értelmiségnek: lelkiismeret-furdalás és felelősség.

Németh László


Miközben azt hitték, a természethez menekülnek vissza, csak önmaguk elhagyását, az elkényelmesedést és az önlegyőzés lehető legkisebb mértékét választották.

Nietzsche