Förord med uppriktig maning.

Akta dig!

Föräldralösa barn,

Du som har förlorat dagens ljus.

Vit käpp är ordet,

Ta det, du ska se Inte förgävesIlma Hendi

Tre guldfärgade kronor. I himmelsblatt fält guldfärgat kors. Vi skulle kunna göra ett försök att i ljuset av det läsa Lennart Dahls (1922-1993) dikter och i dem första den svenska människan. Vi skulle även kunna föreställa oss dem: fran omvända vikingakämpar till fredens uppriktiga titaner som hängivet söker efter sättet att göra nagot gott. Var som helst, inte bara i Norden. Här nagra exempel: Dag Hammarskjölds personliga mod i New York, där han pa sitt FN-kontor skapade ett rum för meditation, eller Olof Palmes torg, som denne efter sin död inspirerade till i Budapest. Deras storhet är inte kroppslig, inte enbart jordisk. "Godheten gjorde dem stora" sa som Schiller menar.[1] Svenskarna? De skapade fran enkelhet varm hemtrevnad, fran gamla tiders enorma fattigdom välfärd, fran undergivenhet värdighet, organiskt samhörande med naturen och med havet. Sa karakteriserades de av Berthold Wulf, präst, läkare och poetgigant som levde i Schweiz. Och trots att de dödas av spriten och av den förnedrande skräpkulturen - likt alla oss andra i mer än hundrasjuttiofem ar - bevarades de ända. Liksom Dag Hammarskjölds hemliga, andliga Dagbok[2] efter att han mördats. Ty vad svenskt är, det är även ungerskt, och europeiskt och universellt. Den andra världsberömda är nobelpristagaren Selma Lagerlöf som med sina kvinnogestalter än i dag astadkommer andliga förbindelser med oss och fran själ till själ inspirerar transylvaniska-ungerska flickor i tusental.[3] Andehandlingar "fran andra sidan" för att läka och rädda de levande här nere, inte mindre än det handlar allt konkret här om. Det bör det äntligen handla om! Exakt pa det sättet föddes den moderna samlingen av Lennart Dahls svenska dikter pa ungerska. Formligen ledd, med i flera manader uthalligt sända langa rader av ingivelser "där bortifran". Dagligen med bradskande uppmaningar, efter 37 ar efter Lennart Dahls död. NU SER HAN ATT TIDEN HAR KOMMIT för att hjälpa flera snärjda europeer som haller pa att bli blinda, totalt vilseledda och förlorade. Att mitt i den här ödesdigra plagan öppna ögonen. "Den som har öron till att höra . han höre." Detta är Kristi lära. "Att tro i blindo", Lennart hörde knappast till dessa villfarande personer. Att förlora synförmagan är följden av allvarliga synder i en inkarnation. Den tragiska försämringen av Lennarts ögon började redan i tidiga ungdomsar. Pa det viset utvecklades hans inre vaksamhet med särskilda krafter: "hörseln är skarpsynen för det blinda". Vid vart första möte var han 56 ar gammal. Han pratade med klangfull, munter röst, liksom en aning uppifran, inte sällan med humor som vapen. Hans intelligens och optimism gav glädje till var och en som han skänkte sin vänskap. Jag tror att han med sina dikter kan tala även till förvirrade och förmörkade själar. VARNING! Människa, du maste kämpa med själens alla krafter[4], med självbildning. DET FINNS INGEN ANNAN CHANS MOT DEN DJÄVULSKA MANIPULA-TIONEN. "Blindhet är att inte hitta anden." Sa skriver Rudolf Steiner, visionärernas visionär. Observera! Ingen tvetydighet. Att inte se skillnaden mellan gott och ont, sant och falskt, att undvika Kristus, alla ljusens Fader, till vart leder detta människan? Att inte se, inte genomskada och pa det viset vara oförmögen att inse, allt detta leder oundvikligen till mörkret och till feg villfarelse. Lyssna, godtrogna vänner, vi ska alla utan undantag erfara att det finns fordrande av räkenskap och att det kommer att bli redovisning. Vad lär oss - inte enbart europeer - "Lilla prinsen" av franska Saint-Éxupéry? "Det är endast med hjärtat man kan se rätt", och vidare: "Det väsentliga är osynligt för ögat". Dahls poesitankar nar människans öron med gripande enkelhet, med ett slags ädel, manlig akustik. Hans bilder bjuder till att göra bekantskap med städer, med byggnader och i dem med den lilla människan. Lennart Dahl atog sig även posten som sekreterare i Göteborgs författarsällskap. Hans överlägsna skratt löste upp de graa kamraternas torftiga litteratörskap. Hans tragiska ögonsjukdom inspirerade hans son att lämna pilotkarriären och omskola sig till läkare. Att göra och gottgöra - detta är Karman, det är det väsentliga i "ordet" Öde. Vad är alla medicinkunniga personers Alfa och Omega? Förebyggandet. Även till detta kan det här urvalet bidra. Lat oss göra ett försök. Tillbakablickande pa vart hittillsvarande liv vi har väl alla erfarenheter med blinda personer. Finns det nagon bland oss som inte har atminstone halvblinda bekanta eller skolkamrater? Och vad skulle Io, Dahls ledsagarhund, ha att säga? "Människa, här är du vilseledd, akta dig! Och även här och om igen, än värre av din egen mor! Människa, vart du än tar steget, akta dig!" Matte detta möte med Lennart Dahl bli som en bördig sadd, en läkande ört "för svagare ögon". Därför lägger vi nu Dahls sa verkliga bok "En annan verklighet" i svenskarnas och ungrarnas händer. Ilma Hendi

Chézery, 2020 Trettondagen

[1] "Stark blev jag av lagen, fri av sinnet
Stor blev jag av godhet, rik av själen."
Friedrich Schiller

[2] Min ära; antologi; Idahegyi Förlag, 1996. Övers: Ilma Hendi [3] Se Ilma Hendis böcker om Selma Lagerlöf pa ungerska.

[4] Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondkans andekrafter i himlarymden. Efesierbrevet 6:12