Och jag visar er er fulla kraft

Sprid smak i det vardagliga livet.

Rudolf Steiner

Det gäller inte bara att ge de olyckliga nagot att leva av utan nagot att leva för.

Abbé Pierre

Köp den blindes sang.

Gunnar Ekelöf

Rekomanderad av Jakob Streit:

Utgivaren till denna bok, född i Siebenbürgen, bor i Schweiz. När en människa under manga ar försöker leva människovärdigt, da samlar hon pa kärnord av kreativa människor omkring henne, som i sin tur bildar ett slags dagbok. Ilma Hendi har sammanställt sadana citat i form av ett arskalendarium :Visa ord och ödesmättade ord, mestadels fran europeiska diktare och tänkare, bland dem företrädesvis Rudolf Steiner. Följande citat star att läsa den 4 augusti:

" Det är detta som vi maste lära oss i var tid, att leva i tillförsikt, utan minsta oro och fruktan. Vi maste ha förtroende i den andliga världens alltid närvarande hjälp. I sanning, det är enda vägen om inte modet skall svikta."

Den 8 augusti säger Béla Hamvas:
" Glansperioden uppstar där människan i kraft av den radande andliga verkligheten medvetet skapar en blomstring."

28 maj:
" Mitt hjärta väcker mig,
vill tala till mig"

J. Supervielle

22 februari:
" Varför börjar revolutionära rörelser som en färsk bergskälla och slutar som förorenade floder fulla med lik?"

A. Köstler

22 oktober:
Det finns bara en slags glädje pa jorden. Och denna är obeväpnad"

Lajos Aprily.

Denna djupsinniga , innehallsrika kalender i bokform kan tjäna för unga och äldre som utsäde av väsentliga tankar. Till en början utkom den pa ungerska med fina recensioner och bar manga av Rudolf Steiners tankegods ut i vidare kretsar. Nu finns boken pa tyska och kan rekvireras.

Jakob Streit